Jiu Jitsu + Yoga = perfect match!

Teaching the Jiu Jitsu guys from Carlson Gracie Gym